Algemene voorwaarden

Om lid te kunnen worden van Chartella dien je...

- akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden.

- tenminste 18 jaar te zijn.

- alle verplichte velden van de registratieformulieren te hebben ingevuld.

Het is niet toegestaan om...

- met opzet onware gegevens in je profiel te zetten.

- je voor te doen als iemand anders.

- Chartella te gebruiken voor het maken van reclame

- Chartella te gebruiken voor het aangaan van sexuele contacten

- in je profiel telefoonnummers of e-mailadressen op te nemen.

- seksueel getinte foto's op Chartella te publiceren.

- strafbare feiten te plegen en/of handelingen te verrichten die in strijd zijn met de wet, zoals:

       * het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.
       * het onrechtmatig en/of strafbaar verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie.
       * het onrechtmatig of strafbaar verspreiding van teksten-, beeld- en/of geluidsmateriaal.

Chartella behoudt zich ten alle tijden het recht om...

- profielen die niet voldoen aan de voorwaarden zonder uitleg, overleg of waarschuwing vooraf te verwijderen of aan te passen.

- het lidmaatschap van leden zonder uitleg, overleg of waarschuwing vooraf te beeindigen indien niet wordt voldaan aan de algemene voorwaarden.

- zonder aankondiging en op elk moment de voorwaarden te veranderen.

Chartella is niet aansprakelijk...

- voor fouten, onjuistheden en/of onregelmatigheden op de website

- voor schade die door een lid of contact wordt geleden, of dat nou financieel of geestelijk is.

- als niet-leden zich toegang verschaffen (hacken) tot de site en persoonsgebonden informatie of foto's kopieeren/stelen.

- als je via Chartella.com of via een van de leden een (computer)virus krijgt.

- als derden onrechtmatig met je gegevens omgaan.

- voor het verlies van een logincode en/of wachtwoord door een lid.

- wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt.

- als de resultaten op Chartella.com tegenvallen

- voor het uitvallen van de server

- voor het niet of gebrekkig functioneren van diensten